abcabcabc Polígons Empresaris per al Solsonès » Blog Archive » Comença el pla de dinamització dels Poligons.
Polígons Empresaris per al Solsonès General Comença el pla de dinamització dels Poligons.

Comença el pla de dinamització dels Poligons.

ASSISTENTS

Nom Responsabilitat
David Rodríguez Alcalde Aj. Solsona
Lluís Xavier González Regidor promoció econòmica Aj. Solsona
Josep Tristany Regidor promoció econòmica Aj. Cardona
Abel Cots Vice President AEC (Excusat)
Ignasi Farràs Vice President AES (Excusat)
Jordi Feliu Responsable àrea de polígons (Aes) (Excusat)
Manel Martinez Tècnic promoció econòmica Aj. Solsona
Roser de Puig Tècnic promoció econòmica Aj. Cardona
Montse Riu Dinam. Associacions empresarials Solsona-Cardona
Francesc Ribera Director de l’UPIC
Cristian Bardají Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestruc. CCB

 

Desenvolupament de la reunió.

 

  1. I.            Signatura del conveni amb l’Ajuntament de Solsona

 Image

S’inicia la reunió i es procedeix a fer la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Solsona.

 

  1. II.          Polígon d’Olius

 

A l’última reunió es va demanar a l’Associació d’Empresaris del Solsonès si podria contactar amb l’Ajuntament d’Olius per tal de platejar-li la possibilitat que entrés en l’estudi, ja que s’entén que el polígon d’Olius forma part del mateix territori. La Montse ha parlat amb l’alcalde d’Olius per fer-li la proposta. Sembla que hi està d’acord, però abans necesitaria saber quina quantitat econòmica hauria d’aportar l’Ajuntament i també quines aportacions de personal hauria de fer. Es comenta que l’aportació entre els dos ajuntaments hauria de ser de 5.808 €, que es repartirien en tres parts. Quant a les aportacions de personal, es necessitaria un empresari que estigués ubicat al polígon perquè assistís a les reunions mensuals i transmetés possibles necessitats. La Montse es compromet a fer arribar aquestes qüestions a l’alcalde d’Olius, Ramon Sala.

  1. III.         Enquesta

L’Upic ens demana que fem aportacions al model d’enquesta que ens faran arribar per correu electrònic. La data de llançament d’aquesta enquesta serà el 10 de gener. Es farà una carta que expliqui el motiu d’aquest pla de dinamització i s’enviarà a tothom, es consesuarà amb tots els agents i es passarà a totes les empreses, tant si són sòcies com si no. L’enquesta es mantindrà activa durant unes 6 setmanes. També des de l’Upic es faran entrevistes presencials. Ens demanen que fem un llistat d’empreses representatives tant de l’AEC com de l’AES i que els la fem arribar abans del 29 de novembre.

I.            Dades que han de donar els ajuntaments

Es comenta que els ajuntaments no tenen clar quins documents han de fer arribar a l’Upic. L’Anna, membre de l’Upic, els trucarà per informar-los-en.

II.         Accions concretes

S’acorda fer una reunió cada mes per fer-ne el seguiment.

La primera quinzena de febrer es presentarà l’informe de progrés. La feina ha d’estar acabada el 25 de març.

Es comenta que si no hi ha temps de fer la reunió de presentació de l’informe final, es podrà fer passat aquest termini.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

El secretari                                                   El president

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>