Continua la dinamització dels Poligons.

 ASSISTENTS

Nom Responsabilitat
Ferran Estruch Alcalde de Cardona
Lluís Xavier González Regidor Promoció Econòmica Aj. Solsona
Josep Tristany Regidor Promoció Econòmica Aj. Cardona
Jordi Feliu Responsable àrea de polígons (Aes)
Manel Martinez Tècnic promoció econòmica Aj. Solsona
Roser de Puig Tècnic promoció econòmica Aj. Cardona
Montse Riu Dinam. associacions empresarials Solsona-Cardona
Francesc Ribera Director de l’UPIC
Cristian Bardají Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestruc. CCB
Jordi Tugas Representant Aj. Olius

 

El desenvolupament de la reunió té lloc a l’Ajuntament de Cardona.

L’Ajuntament d’Olius s’afegeix al projecte.

 

ORDRE DEL DIA

 

1-   Anàlisi de l’estat de la documentació sol·licitada

2-   Enquesta i entrevistes

3-   Aportacions a l’enquesta i carta introductòria

4-   Cens empresarial

5-   Accions concretes

6-   Altres temes

 

  1. 1.   Anàlisi Estat documentació sol·licitada

El Francesc comenta que hi ha informació que va sol·licitar als Ajuntaments que encara no s’ha rebut. El motiu és que estan esperant que els la faci arribar el SOC. Demana als representants dels Ajuntaments si estan d’acord que l’Upic demani aquesta informació directament al SOC. Tots dos Ajuntaments hi estan d’acord.

Es procedirà a fer l’anàlisi demogràfic amb les dades de què ja es disposa. L’Anna i la Sandra  ens en faran arribar l’esbós abans de la propera trobada.

Es comenta que l’Upic es posarà en contacte amb l’Ajuntament d’Olius per demanar-li les dades que facin falta. La Montse els facilitarà el contacte.

A Solsona es disposa d’un dossier de polígons per tal de definir els polígons d’actuació. La Montse passarà aquest document a l’Upic.

 

 

  1. 2.   Enquesta i entrevistes

 

El Francesc i el Cristian s’han començat a reunir amb empreses de Cardona i tenen previst fer entrevistes amb el personal de l’Ajuntament de Cardona. L’Upic proposa de fer les entrevistes a les persones de la junta de les dues associacions el mateix dia que aquestes tinguin una reunió convocada. Es demanarà a les respectives juntes i donarem resposta a l’Upic. A l’Ajuntament de Solsona es faran les entrevistes el dia 9 de gener.

 

  1. 3.   Aportacions a l’enquesta i carta introductòria

 

El Manel fa unes aportacions a l’enquesta proposada per l’Upic i ens les passarà per correu electrònic per tal que hi poguem dir la nostra. Aquesta tasca es farà en petit comitè i quan tinguem el resultat final el passarem a l’Upic. L’Ajuntament d’Olius demana que li fem arribar el model d’enquesta. Es farà el mateix procediment amb la carta introductòria a totes les empreses. S’acorda que la carta s’enviarà per correu electrònic i per correu ordinari.

L’Ajuntament d’Olius proposa que, per l’enquesta de les empreses del polígon, s’organitzi una jornada en què es reuneixin totes les empreses per tal de donar-les a conèixer. Aquest mateix dia se’ls explicarà el projecte i se’ls farà l’entrevista. Aquesta jornada es proposarà per a finals de gener. A l’Ajuntament de Cardona els sembla molt bona idea i proposen també de fer la jornada amb les empreses de Cardona.

L’Alcalde de Cardona considera molt important d’anar a veure presencialment aquelles empreses que no contestin l’enquesta.

En Cristian proposa dues qüestions més a afegir a l’enquesta: què ens agradaria tenir que no tenim? i, què tenim que no volem perdre?

 

4.   Cens empresarial

 

El Francesc ha demanat el cens d’empreses a la Cambra de Comerç. Aquest llistat es farà arribar a les dues associacions, que faran una criba de les empreses que no estan en funcionament.

   

5.   Accions concretes

 

S’acorda que abans del dia 20 de gener hem de fer les nostres aportacions a l’enquesta i que el dia 7 s’enviarà la carta a totes les empreses. La propera reunió tindrà lloc el dia 20 de gener.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.   Altres temes

 

Es comenta que a Olius hi ha un propietari que està especulant amb el sòl industrial del polígon i li agradaria tenir un protocol d’actuació per a aquest casos.

També es comenta que hem de treballar el procés per fer arribar la fibra òptica als dos municipis.

L’Ajuntament d’Olius proposa que es tingui com a objectiu clar la creació d’un lloc de treball després d’haver realitzat aquest estudi.

L’Ajuntament de Solsona es posarà en contacte amb la Claustre per tal de regularitzar la incorporació de l’Ajuntament d’Olius.

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

 

El secretari                                 El president

Comença el pla de dinamització dels Poligons.

ASSISTENTS

Nom Responsabilitat
David Rodríguez Alcalde Aj. Solsona
Lluís Xavier González Regidor promoció econòmica Aj. Solsona
Josep Tristany Regidor promoció econòmica Aj. Cardona
Abel Cots Vice President AEC (Excusat)
Ignasi Farràs Vice President AES (Excusat)
Jordi Feliu Responsable àrea de polígons (Aes) (Excusat)
Manel Martinez Tècnic promoció econòmica Aj. Solsona
Roser de Puig Tècnic promoció econòmica Aj. Cardona
Montse Riu Dinam. Associacions empresarials Solsona-Cardona
Francesc Ribera Director de l’UPIC
Cristian Bardají Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestruc. CCB

 

Desenvolupament de la reunió.

 

  1. I.            Signatura del conveni amb l’Ajuntament de Solsona

 Image

S’inicia la reunió i es procedeix a fer la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Solsona.

 

  1. II.          Polígon d’Olius

 

A l’última reunió es va demanar a l’Associació d’Empresaris del Solsonès si podria contactar amb l’Ajuntament d’Olius per tal de platejar-li la possibilitat que entrés en l’estudi, ja que s’entén que el polígon d’Olius forma part del mateix territori. La Montse ha parlat amb l’alcalde d’Olius per fer-li la proposta. Sembla que hi està d’acord, però abans necesitaria saber quina quantitat econòmica hauria d’aportar l’Ajuntament i també quines aportacions de personal hauria de fer. Es comenta que l’aportació entre els dos ajuntaments hauria de ser de 5.808 €, que es repartirien en tres parts. Quant a les aportacions de personal, es necessitaria un empresari que estigués ubicat al polígon perquè assistís a les reunions mensuals i transmetés possibles necessitats. La Montse es compromet a fer arribar aquestes qüestions a l’alcalde d’Olius, Ramon Sala.

  1. III.         Enquesta

L’Upic ens demana que fem aportacions al model d’enquesta que ens faran arribar per correu electrònic. La data de llançament d’aquesta enquesta serà el 10 de gener. Es farà una carta que expliqui el motiu d’aquest pla de dinamització i s’enviarà a tothom, es consesuarà amb tots els agents i es passarà a totes les empreses, tant si són sòcies com si no. L’enquesta es mantindrà activa durant unes 6 setmanes. També des de l’Upic es faran entrevistes presencials. Ens demanen que fem un llistat d’empreses representatives tant de l’AEC com de l’AES i que els la fem arribar abans del 29 de novembre.

I.            Dades que han de donar els ajuntaments

Es comenta que els ajuntaments no tenen clar quins documents han de fer arribar a l’Upic. L’Anna, membre de l’Upic, els trucarà per informar-los-en.

II.         Accions concretes

S’acorda fer una reunió cada mes per fer-ne el seguiment.

La primera quinzena de febrer es presentarà l’informe de progrés. La feina ha d’estar acabada el 25 de març.

Es comenta que si no hi ha temps de fer la reunió de presentació de l’informe final, es podrà fer passat aquest termini.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

El secretari                                                   El president

IPULSEM ELS PAE A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA

Solsona estrena un web sobre les naus existents i les desocupades als polígons industrials

És un projecte conjunt d’Empresaris per al Solsonès i l’Ajuntament de Solsona amb el finançament de la Diputació de Lleida

 

 Actualment hi ha trenta naus ocupades i cinc de disponibles per llogar o vendre al polígon dels Ametllers de Solsona, de titularitat pública, i disset d’ocupades i una de lliure a Pronisa, de caràcter privat. És informació que proporciona el web dels polígons de la ciutat (http://polígons.empresarissolsones.com), un nou portal que s’ha presentat aquest migdia a l’estand d’Empresaris per al Solsonès en el marc de la Fira de Sant Isidre. És un projecte conjunt d’aquesta entitat i les regidories de Promoció Econòmica, Comunicació i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Solsona finançat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Han presentat el nou portal Ignasi Farràs, vicepresident i responsable de l’àrea de polígons d’Empresaris per al Solsonès; Lluís-Xavier Gonzàlez, regidor de Promoció Econòmica, Comunicació i Noves Tecnologies de l’Ajuntament; Marc Escarré, diputat provincial, i Fermí Garriga, tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya coordinador de la programació i el disseny del web.

Aquest portal té un apartat de cerca dels establiments industrials actualment existents als dos principals polígons solsonins, classificats segons el sector d’activitat, i de les naus disponibles per ocupar, segons es vulgui comprar o llogar, o bé per metres quadrats de superfície, i un altre apartat de cartrografia per localitzar la ubicació exacta de cada nau. Un dels seus principals avantatges, tal com ha destacat Fermí Garriga, és la seva actualització permanent. “Si avui una nau està buida i demà l’ocupa alguna indústria, pot quedar automàticament reflectit en el web”, ha explicat.

Lluís-Xavier Gonzàlez ha subratllat que “aquest no és un projecte aïllat, sinó que format part d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Empresaris per al Solsonès per promocionar els polígons i les empreses que s’hi implanten”. El regidor ha remarcat el doble vessant del portal, que per un costat proporciona informació sobre les empreses locals en actiu i, per un altre, es converteix en una eina “per atraure inversió forana”.

Es tracta d’”una eina molt útil en moments complicats com els actuals”, ha afirmat Marc Escarré, que s’ha mostrat orgullós de les noves iniciatives que entitats com Empresaris per al Solsonès duen a terme en el dia a dia per superar la recessió i que “donen ànims”. Projectes com aquest demostren, segons el diputat provincial, que “som capaços de tirar endavant treballant conjuntament col·lectius i institucions”. Escarré també ha reconegut la tasca dels empresaris que avui “estan aguantant, a vegades més amb el cor que amb el cap, perquè és l’única manera que el país se’n surti”.

Solsona promociona els seus polígons industrials a través d’un web

Es presentarà dissabte a dos quarts d’una en el marc de la Fira de Sant Isidre

Empresaris per al Solsonès i les regidories de Promoció Econòmica, Comunicació i Noves Tecnologies de Solsona presentaran dissabte el web dels polígons industrials del municipi. La finalitat d’aquest nou espai virtual és facilitar tota la informació disponible a empreses i emprenedors de Solsona i de fora que vulguin implantar-se en sòl industrial de la ciutat i promocionar els polígons i els establiments que hi són ubicats. Aquest web és una iniciativa d’Empresaris per al Solsonès finançada per l’Ajuntament a través d’una subvenció del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 

La presentació pública del web dels polígons tindrà lloc en el marc de la Fira de Sant Isidre, dissabte a dos quarts d’una del migdia a l’estand d’Empresaris per al Solsonès, situat a l’altura de la font del passeig del Pare Claret. Hi intervindran el regidor de Promoció Econòmica, Comunicació i Noves Tecnologies, Lluís-Xavier Gonzàlez; el vicepresident i cap de l’àrea de polígons d’Empresaris per al Solsonès, Ignasi Farràs, i el tècnic responsable de l’Àrea de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Fermí Garriga, com a coordinador de la programació i el disseny del web. 

Aquest web té un doble objectiu. D’una banda, difondre tota la informació necessària sobre les naus disponibles per llogar o vendre als polígons industrials dels Ametllers, de titularitat pública, i Pronisa, de caràcter privat, així com els serveis que ofereixen. De l’altra, hi apareixen inventariades les dades de contacte de totes les empreses ubicades als polígons, classificades segons sectors d’activitat. Per ara recull informació d’aquests dos polígons, però la idea és engruixir el projecte amb més sectors.   

La confecció d’aquest recurs en línia s’emmarca en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Solsona i Empresaris per al Solsonès, signat el gener de l’any passat, per desenvolupar accions de suport als polígons industrials del municipi.